Lifestyle Marketing Studium

VS Marketing na VŠE: Všechno, co jste chtěli a potřebujete vědět

Volba vedlejší specializace je klíčovou součástí magisterského studia na VŠE. Nedoporučuji rozhodnutí brát úplně na lehkou váhu, protože v rámci vedlejšky studujete 5 povinných předmětů a na konci musíte složit státní zkoušku.

Vedlejší specializace vám také může poměrně dost pomoct do praxe. Pokud vás zaujal marketing, nebo už v něm dokonce pracujete, pak nejspíš uvažujete o Vedlejší specializaci Marketing z Katedry marketingu na VŠE.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Diana Zadáková • Diana Ella (@diankaella),

Jelikož jsem nedávno Vedlejší specializaci Marketing (dále jen VS) úspěšně dokončila (a sdílela to na sociálních sítích :D), začali jste se mě doptávat. Jaké předměty byly, zda mi něco daly, jak byly časově náročné apod.

Rozhodla jsem se proto odpovědět na ty nejčastější otázky a doplnila několika bonusových tipů. Zkrátka VS Marketing v otázkách a odpovědích – vše, co jste chtěli a potřebujete vědět.

VS Marketing v otázkách a odpovědích

 

#1 Co je vůbec VS (vedlejší specializace) ?

Na magisterském studiu na VŠE studujete konkrétní fakultu a v rámci ní vždy nějaký hlavní obor. U mě to byla Fakulta podnikohospodářská a obor Management.

V průběhu magisterského studia je povinné zvolit si VS a projít přijímacím řízením na základě vyplněného dokumentu (do některých VS vás vezmou bez přijímaček).

V dokumentu pro VS Marketing se bere ohled na studijní průměr, odstudované volitelné předměty na bakaláři (marketingové), dosavadní praxi, či vnitřní motivace ke studiu dané vedlejšky.

Více info o přihlašování na VS najdete zde.

 

#2 Je VS Marketing časově náročná?

Oproti jiným VS je VS Marketing poměrně dost časově náročná. Jinde vás také čekají např. prezentace, průběžné testy, ale tady vás kromě nich neminou i případové studie a celosemestrální projekty.

Vím, že nějaká celosemestrální díla se dají dohnat ve 13. týdnu, však vím, jak to na VŠE chodí. 😀 Ale v rámci předmětů z VS je třeba na většině z nich pracovat opravdu průběžně.

Jednak byste to za pár dnů / hodin zaručeně nestihli a za druhé, během semestru vás čekají buď tzv. checkpointy (kontroly stavu projektu) nebo odevzdávání draftů, které bývají také hodnocené.

 

#3 Zvládnu VS Marketing skloubit s prací?

Ano a já jsem živým důkazem. Po celý magistr jsem pracovala na 3/5 úvazek a většinu předmětů z VS ukončila na známku výborně. Přestože tedy časově náročná je, tak to není nic, co by se nedalo zvládnout (i s prací).

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Diana Zadáková • Diana Ella (@diankaella),

 

#4 Pro koho je VS Marketing vhodná?

Zpětně si myslím, že pro někoho, kdo pracuje jako já v marketingové agentuře, úplně vhodná není. Ale zas you never know, kam se v životě můžete dostat.

Je vhodná určitě pro studenty, kteří plánují dělat brand marketing nebo pracovat v marketingovém oddělení v konkrétní (korporátní) firmě typu Nestle, KPMG apod. Obecně – připraví vás na klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manažer).

V předmětech se klade hodně důraz na hledání tržních příležitostí, řízení značky a často se řeší vztahy firma-distributor a obecně retail marketing.

 

#5 Je nutné chodit na přednášky?

Je to předmět od předmětu. Docházka se ale u většiny pravidelně kontroluje a bodově hodnotí. Doporučila bych na ně chodit, protože většina je nejen přínosná a zajímavá, ale také vám dost usnadní práci na projektech. Ale ani já jsem samozřejmě neodchodila všechny.

 

#6 Jaké mě čekají předměty a jaká je jejich náročnost?

Ve VS Marketing vás čeká celkem 5 předmětů:

 1. Strategicky marketing a inovace
 2. Segmentace trhu
 3. Marketingový výzkum
 4. Product / brand marketing
 5. Komunikační plánování

Nyní přichází na řadu osobní ohodnocení. Je opravdu čistě mé a subjektivní.

 • Stupeň náročnosti uvádím od 1 do 5 (5 nejnáročnější, 1 nejméně),
 • dále uvádím specifikaci předmětu – co vás v rámci nich čeká,
 • požadavky,
 • bonusové tipy, které vám usnadní jejich složení.

 

Strategicky marketing a inovace

 • Stupeň náročnosti: 5
 • Co vás čeká: PT (průběžný test), ZT (závěrečný test), každotýdenní odevzdáváni menších úkolů (většinou případové studie), celosemestrální projekt (my jsme uváděli na trh nový produkt – prací prášek pro P&G), závěrečná obhajoba projektu
 • Osobní ohodnocení: Časově i obecně nejnáročnější předmět z VS, ale dá vám hodně a upřímně si myslím, že vás bude opravdu bavit! Předmětem vás provede pan Novinský, který má sice vysoké požadavky, ale je velice vstřícný a poskytuje velice věcné feedbacky.
 • Bonus tip: Strategické rozhodnutí – zaregistruje si předmět ideálně s někým, koho znáte a o kom víte, že maká. Na celosemestrálním projektu pracujete v týmu o 4-5 lidech a je opravdu třeba, aby makal každý z nich.

Předmět se zabývá strategickým řízením v marketingu, hledáním tržních příležitostí, tržními strategiemi, konkurenčními strategiemi, strategickým rozhodováním na úrovni marketingového mixu, možnými přístupy v inovacích.

Předmět byl poměrně hodně časově náročný. Na projektu jsem pracovali opravdu celý semestr, průběžně se odevzdávali drafty, ke kterým jsme od profesora získali zpětné písemné ohodnocení.

 

Marketingový výzkum

 • Stupeň náročnosti: 2
 • Co vás čeká: PT, ZT, prezentace výzkumné metody, návštěvy výzkumných agentur, celosemestrální výzkumný projekt
 • Osobní ohodnocení: Předmět mě obecně celkem bavil. V týmu lidí provádíte konkrétní výzkum pro určitou firmu (každý má jiný typ výzkumu a jinou firmu), což je opravdu velký bonus, protože si můžete vyzkoušet v praxi, co vše provádění výzkumu obnáší (od sběru dat, přes jejich zpracování až po prezentaci a marketingová doporučení). Pokud jste poslouchali na marketingových předmětech na bakaláři a magistru, tak se vaše teoretická báze o mnoho nerozšíří. Náročnost PT a ZT (mix kroužkovačka a rozepisovačka) hodnotím jako velmi nízkou.
 • Bonus tip: Zaregistrujte si předmět společně s povinným předmět Metody výzkumu. Probíraná látka se vzájemně prolíná a krásně doplňuje. Hodně vám to usnadní práci i čas. Já se na ústní zkoušku z Metod výzkumu prakticky neučila.

Předmět představuje v detailu všechny možné typy výzkumů a výzkumných metod. Provede vás také celý výzkumným procesem (sběr dat, analýza, zpracování, prezentace) a to jak v teoretické, tak i praktické rovině.

 

Segmentace trhu

 • Stupeň náročnosti: 3
 • Co vás čeká: PT, ZT, celosemestrální projekt, ve kterém segmentujete vybraný trh (např. Trh vína, my měli trh dekorativní kosmetiky)
 • Osobní ohodnocení: Předmět vyučuje pan Koudelka, což je strašně milý a sympatický profesor, kterého mám upřímně ráda. Bohužel ale při jeho výkladu nedokážu udržet dlouho pozornost. Předmět, respektive přednášky mě tedy moc nebavily, a o to náročnější pro mě bylo vypracovávat projekt.
 • Bonus tip 1: Opět je důležité být v týmu, který je schopný pracovat. Já jsem byla se 2 holčinama, které jsem znala, jsou skvělé, ale všechny tři jsme byly dost pracovně vytížené. Na projektu pracujete (měli byste) každý týden na cvičení, ale nám se nedařilo se scházet, takže to bylo ke konci celkem náročné dát dokupy. 😀
 • Bonus tip 2: Cvika probíhají v počítačové učebně, protože ve speciálním programu Data Analyzer segmentujete a odkrýváte trh. Sedněte si blízko pana Koudelky a fakt poslouchejte! Získáte potřebnou kuchařku, jak pracovat v programu Data Analyzer. Jinde jí nezískáte a v zápiscích z přednášek už vůbec ne.

Předmět se zabývá důležitostí segmentovat a odkrývat odlišnosti mezi spotřebiteli. Klíčová témata: možnosti segmentace, proces segmentace, segmentační kritéria, role spotřebního chování, hodnocení atraktivity segmentů. V semestrálním projektu vás čeká výběr konkrétního trhu a jeho segmentace. Pracovat budete s daty MML-TGI* v softwaru Data Analyzer. Ehm, good luck. 😀

MML-TGI je nejrozsáhlejší studie o spotřebě více než 300 druhů výrobků a služeb a 3 000 jednotlivých značek s napojením na údaje o sledovanosti televize, poslechovosti rádií, čtenosti tisku, práci na internetu. To vše je navíc doplněno detailními daty o životním stylu.

 

Product / brand marketing

 • Stupeň náročnosti: 4
 • Co vás čeká: Celosemestrální projekt, jeden projekt ,,půlsemestrální” (prezentace v polovině semestru), simulace (každotýdenní odevzdávání simulace, kdy řídíte značku na trhu a musíte reagovat na tržní změny – zahrnuje výpočty a strategická rozhodnutí), ZT
 • Osobní ohodnocení: Předmět byl časově poměrně náročný, protože máte 2 větší projekty a k tomu navíc simulaci. Je tedy třeba se v týmu pravidelně scházet. Osobně mě předmětu tolik nenadchl, protože teorii jsem už většinou znala z jiných předmětů a celosemestrální projekt byl opět o pracích prášcích. A ty jsem si užila na předmětu Strategicky marketing a inovace až až. 😀 Simulace byla časově náročná, ale z celého předmětu určitě nejzajímavější, nejpřínosnější a nejzábavnější. 🙂
 • Bonus tip: Hlavně super senza párty partu – again! 😀 Budete totiž společně pracovat na obou projektech i na simulaci. Takže pozor na ty, kteří se rádi vezou! 😉

Předmět vás provede specifickými rolemi „product/brand manažera“ (analytické, plánovací a řídící nástroje). Klíčové ,,hastagy” kurzu: marketingový plán, taktické nástroje marketingu (marketingový mix), brand management, klientský brief.

 

Komunikační plánování

 • Stupeň náročnosti: 2
 • Co vás čeká: Každotýdenní minitesty na přednáškách (kontrola docházky), PT, ZT, celosemestrální projekt (komunikační kampaň pro konkrétní značku – zpravidla ve spolupráci s Nestle).
 • Osobní ohodnocení: Po teoretické rovině mi toho předmět bohužel moc nedal, spíš takové opáčko. Povinná literatura byla knížka Marketingová komunikace, kterou jsem již četla a měla ji jako povinnou v rámci volitelného předmětu na bakaláři.
  Přednášky byly zajímavé a v podstatě na každou byl externista. Přednášky se vztahovaly k tématům v učebnici, ale zabývaly se jimi vždy z jiné perspektivy, probíraly jiné teoretické modelky a byly hodně prakticky zaměřené. Tvorba semestrálního projektu mě bavila a nepřišla mi náročná (na druhou stranu vycházelo se z briefu od Nestle a byl to návrh komunikační kampaně na 1 rok – cíle, využití kanálů, mediaplan, budgeting, což v práci dělám poměrně často. :D)
 • Bonus tip 1: Na přednášky se vyplatí chodit. Máte 10 bodů prakticky zdarma a jsou i zajímavé. Pokud nebudete, body se dokonce odečítají, což nikdo nevěděl. (Já měla mít 8 bodů, ale skončila se 7.😀)
 • Bonus tip 2: Na projektu si dejte záležet, je na 40 bodů a hodnotí ho brand manažeři Nestle. Hodnocení probíhá ve vztahu k ostatním projektům – tedy nejlepšímu dají klidně 39b a nejhoršímu třeba 26. A pak musíte body dohánět v ZT.

Předmět vás v rámci teorie provede komunikačním mixem od A až po Z. V praktické rovině si vyzkoušíte přípravu komunikační kampaně v horizontu 1 roku.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Diana Zadáková • Diana Ella (@diankaella),

 

#7 Jaké materiály a knížky budu potřebovat?

Přednášky, oči, uši a selský rozum. 😉 Ti, kteří nečetli knížku Marketingová komunikace, tak i tu, protože průběžný i závěrečný test předmětu Komunikační plánování je přímo z ní. Doporučuji také půjčit v knihovně knížku Spotřební chování a segmentace trhu od Koudelky, která se vám bude hodit pro předmět Segmentace trhu.

 

#8 V jakém pořadí je vhodné předměty odstudovat?

Optimální pořadí předmětů pro odstudování je následující: Strategický marketing a inovace, Marketingový výzkum, Segmentace trhu, Komunikační plánování a Product/brand marketing. V tomto pořadí postupujete logicky od obecnějších strategických konceptů ke konkrétním detailním aspektům marketingu.

Doporučuji se alespoň v základu držet uvedeného frameworku, ale vím, jak to je – zaplněná díra v rozvrhu zkrátka vítězí.😀 Ale aspoň se pokuste.

 

#9 Zvládnu VS udělat celou v jednom semestru?

To je otázka na vás – když budete chtít, dokážete cokoliv. Takže i odstudovat celou vedlejšku v 1 semestru. Osobně ale doporučuji rozdělit si jí alespoň na 2 semestry, právě pro tu logickou souslednost.

Já jí studovala postupně 3 semestry – 1. Strategický marketing a inovace >> 2. Segmentace trhu + Product/brand marketing  >> 3. Marketingový výzkum + Komunikační plánování.

 

#10 Co mě čeká u státnic a jak hodnotím jejich náročnost?

Losujete si 2 otázky, vybíráte si po jedné ze dvou košů otázek. Jeden koš obsahuje otázky z Marketingového výzkumu a Segmentace trhu. Druhý otázky ze Strategického marketingu, Komunikačního plánování a Product/brand marketingu.

Pro úspěšné absolvování zkoušky musíte dostatečně odpovědět na obě otázky. Vaše odpověď na zadanou otázku by měla vypadat jako přednáška nebo výklad daného tématu.

V sylabu v InSISu je 25 okruhů, ale jde o okruhy nikoli o otázky. Z každého okruhu vychází několik daleko konkrétnějších otázek. Podle mě jich bylo dohromady tak minimálně 50. 😀

Já jsem měla v komisi pana Novinského, Koudelku a Machka. Byli všichni skvělí, není čeho se bát. Sice se poměrně dost doptávali, ale všechno se to dá vymyslet, když trochu zapnete mozkovnu. :)))

Oficiální info o VS Marketing najdete tady. Snad vám odpovědi usnadnily rozhodování, případně studium. A pokud byste rádi znali mé (šprtské) studijní praktiky, doporučuji přečíst článek 9 osvědčených tipů, jak snadno zvládnout semestr.

Máte nějaké další otázky, které se týkají vedlejšky, nebo studia na VŠE? Klidně se se mnou spojte na sociálních sítích. 🙂

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Diana Zadáková • Diana Ella (@diankaella),

Držím palce!

Vaše

Podpis Diana Ella

Líbil se ti článek? Podívejte se na další inspiraci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *